PDC(Pyridinium Dichromate)氧化


产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 产品价格
353-24442 Pyridinium Dichromate 
 重铬酸吡啶盐
25g
357-24445 Pyridinium Dichromate 
 重铬酸吡啶盐
500g

PDC氧化

● PDC氧化在中性条件下进行

● 用于容易被酸破坏的底物反应

反应例子【d】


PDC(Pyridinium Dichromate)氧化

PDC氧化


产品编号

产品名称

容量

CAS

353-24442

二铬酸吡啶鎓

Pyridinium Dichromate

25g

20039-37-6

357-24445

500g