β萘基β-麦芽三糖 β-Naphthyl-β-maltotrioside 货号:O-NAPC3-100 Megazyme中文站

β萘基β-麦芽三糖

英文名:β-Naphthyl-β-maltotrioside

货号:O-NAPC3-100

规格:100 mg

CAS: N/A
Molecular Formula: C28H38O16
Molecular Weight: 630.6
Purity: 93%

High purity β-Naphthyl-β-maltotrioside for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

For the specific measurement of cellulase (endo-1,4-β-glucanase) in enzyme preparations and fermentation products.

暂无问题解答

暂无视频