1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(B) 1,3:1,4 BETA-Glucotetraose (B) 40mg 货号:O-BGTETB Megazyme中文站

1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(B)

英文名:1,3:1,4 BETA-Glucotetraose (B) 40mg

货号:O-BGTETB

规格:40 mg

CAS: 58484-02-9
Molecular Formula: C24H42O21
Molecular Weight: 666.6
Purity: > 95%

High purity 1,3:1,4-β-Glucotetraose (B) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

Tetrasaccharide produced on hydrolysis of 1:3,1:4-β-D-glucan by lichenase. Glc1-4Glc1-4Glc1-3Glc

暂无问题解答

暂无视频