11L PTFE方形槽(一体成型)SS-16日本三博特sanplatec

11L PTFE方形槽(一体成型)SS-16
产品编号: WEB15461 价格: 会员价:0元;市场价:0元 产品特点
同时提供焊接型方形槽。
产品规格
材料

确认材料的耐药性 >> 耐药性检索

        11L PTFE方形槽(一体成型)SS-1611L PTFE方形槽(一体成型)SS-16产品特征: .  日本三博特sanplatec代理商 上海金畔生物科技有限公司