Latex microsphere 诊断药用胶乳微球

Latex microsphere 诊断药用胶乳微球

特性

 

● 物理吸附用胶乳微球

● 粒子浓度:10wt%
● 状态:水中分散品
● 表面修饰:无

产品名称 平均粒子直径(动态光散射法) 粒子浓度
FK-S100D 100±10nm polystyrene
FK-S120D 120±10nm polystyrene
FK-S140D 140±10nm polystyrene
FK-S160D 160±10nm polystyrene
FK-S180D 180±10nm polystyrene
FK-S200D 200±20nm polystyrene
FK-S250D 250±20nm polystyrene
FK-S300D 300±20nm polystyrene
FK-S350D 350±20nm polystyrene
FK-S400D 400±20nm polystyrene

● 化学结合用胶乳微球

● 粒子浓度:10wt%
● 状态:水中分散品
● 表面修饰:COOH

产品名称 平均粒子直径(动态光散射法) 粒子浓度
FK-C100D 100±10nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C120D 120±10nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C140D 140±10nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C160D 160±10nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C180D 180±10nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C200D 200±20nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C250D 250±20nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C300D 300±20nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C350D 350±20nm carboxyl-modified polystyrene
FK-C400D 400±20nm carboxyl-modified polystyrene

物理微球和化学微球的性质

物理微球|因微球本身具有疏水性,疏水性的各粒子形成了易于结合的环境。
抗原抗体反应+粒子自身持有的凝集倾向=高敏感度
物理微球|因微球本身具有疏水性,疏水性的各粒子形成了易于结合的环境。
抗原抗体反应+粒子自身持有的凝集倾向=高敏感度
对于偶联的操作性和分散稳定性,化学方式容易些。

优异的胶乳微球批间差控制能力

  • 多批次重现性

    ● 不同批次粒子直径偏差小,复现性优异
    ● 试药化时,基于粒子直径可以管控试药批次差异

  • 长期稳定性

    ● 即使长期保存,胶乳微球也可维持稳定的状态