1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(B) 1,3:1,4 BETA-Glucotriose (B) 50mg 货号:O-BGTRIB Megazyme中文站

1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(B)

英文名:1,3:1,4 BETA-Glucotriose (B) 50mg

货号:O-BGTRIB

规格:50 mg

CAS: 32581-36-5
Molecular Formula: C18H32O16
Molecular Weight: 504.4
Purity: > 95%

High purity 1,3:1,4-β-Glucotriose (B) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

Trisaccharide produced on hydrolysis of 1:3,1:4-β-D-glucan by lichenase. Glc1-4Glc1-3Glc

暂无问题解答

暂无视频