pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um

产品名称:pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um

产品型号:66215 61631

产品报价:1

产品特点:pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜

.A/E 类满足悬浮固体测试要求,见《 水、废水检测的标准方法》 。

.过滤难以过滤或高污染溶液时,可减少过滤成本和过早堵塞。

.延长过滤器寿命,使和大容量预滤器,更换终滤器较少。

.消除样品污染。无粘结剂硼硅玻璃纤维无额外萃取物。

66215 61631pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um的详细资料:

【简单介绍】pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um

PALL玻璃纤维过滤膜用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜

【详细说明】

 

玻璃纤维过滤膜

用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜

.A/E 类满足悬浮固体测试要求,见《 水、废水检测的标准方法》 。

.过滤难以过滤或高污染溶液时,可减少过滤成本和过早堵塞。

.延长过滤器寿命,使和大容量预滤器,更换终滤器较少。

.消除样品污染。无粘结剂硼硅玻璃纤维无额外萃取物。

.可选择不同过滤器厚度来过滤众多粘性和多颗粒溶液。

.良好的湿强度确保操作简便和过滤器完整性。

PALL玻璃纤维过滤膜应用

用于众多样品洗涤、预过滤和分析性测试场合。可选择无粘结剂的硼硅玻璃,或带有丙烯酸粘结剂的玻璃纤维。

A / E 类玻璃纤维

.用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染物的重力分析;

.流速、湿强度、纳污(固体)能力局;

A / B 筹波璃穿维

.玻璃厚度是A / C 类的2 . 5 倍,纳污能力高。

.由zui好质量的硼硅玻璃微纤维制造而成。

A / C 群淤璃纤维

.用于测试废水中的溶解和悬浮固体。

. 254µm ( l0mils )厚度有利于细胞收集场合。

.纯净消除了有害污染物侵入滤液的危险。

A/D类玻璃纤维

.用于过滤大颗粒物较多的溶液的良好预过滤器。

.标称孔径(3µm )大,可减少膜堵塞。

如厚玻璃纤醒

.特别适合对粘性生物溶液进行预过滤。

.颗粒保持能力高,使盘式过滤器成为高效的深度过滤器,可过滤大量溶液。

Metrigard™ 玻璃纤维

.有利于延长颗粒物质很多的液体系统中膜过滤器的寿命。

PALL玻璃纤维过滤膜订购信息

AIE 膜,1µm

 

产品编号         说明         包装

65475       2.5mm   100片/包装

61628       13mm    500片/包装

61630       25mm    500片/包装

60097       30mm    100片/包装

61654       35mm    100片/包装

61652       37mm    500片/包装

61631       47mm    100片/包装

61632       50mm    100片/包装

60140       55mm    100片/包装

60012       57mm    100片/包装

60150       63mm    100片/包装

61665       70mm    100片/包装

61663       76mm    100片/包装

60010       81mm    100片/包装

60127       82.5mm 100片/包装

60118       85mm    100片/包装

61664       90mm    100片/包装

61633       102mm  100片/包装

60115       110mm  100片/包装

61655       124mm  100片/包装

61669       127mm  100片/包装

66559       142mm  25片/包装

61635       142mm  100片/包装

61675       257mm  100片/包装

61636       265mm  100片/包装

66560       293mm  25片/包装

61637       293mm  100片/包装

61638       8x10in.   100片/包装

 

A/B膜,1µm

 

产品编号         说明         包装

66196       13mm    100片/包装

66198       25 mm      100片/包装

66208       37 mm      100片/包装

66209       47 mm      100片/包装

66210       142 mm   25片/包装

66211       8x10in.     25片/包装

 

A/C膜,1µm

 

产品编号         说明         包装

66213       25 mm      100片/包装

66214       37 mm      100片/包装

66215       47 mm      100片/包装

65529       70 mm      100片/包装

66216       142 mm   25片/包装

66217       8x10in.     25片/包装

 

A/D膜,3µm

 

产品编号         说明         包装

66218       13 mm      100片/包装

66220       25 mm      100片/包装

66222       37 mm      100片/包装

66224       47 mm      100片/包装

66226       142 mm   25片/包装

66227       8x10in.     25片/包装

 

玻璃纤维膜,有粘合剂,加厚,1µm

 

产品编号         说明         包装

66073       13 mm      100片/包装

66075       25 mm      100片/包装

66078       47 mm      100片/包装

66084       127 mm   50片/包装

66085       142 mm   50片/包装

66086       257 mm   25片/包装

66088       293 mm   25片/包装

 

metrigard™膜,有粘合剂,0.5µm

 

产品编号         说明         包装

64798       47mm       100片/包装

64803       142mm    100片/包装